Förtroendevald   Per Mårthans (kd) <<
Adress   Bohmgatan 31 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   795 36 RÄTTVIK
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   per.marthans@rattvik.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Allmänna utskottet Ersättare 2021-02-09 --
Samhällsutvecklingsutskottet Ledamot 2020-03-01 --
Valberedning Ledamot 2019-11-07 --
Bildningsutskottet Ersättare 2019-10-28 --
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 --
Valnämnden Ledamot 2019-01-01 --
Stiftelsen Danielsgården Ledamot 2018-12-22 --
Överförmyndare Övriga förtroendevalda 2018-12-22 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-26 --
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35