Förtroendevald   Daniel Wenngren (s) <<
Adress   Ovanmyra Lissbrittasgatu 13 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   795 96 BODA KYRKBY
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   076-807 33 89
Fax  
E-post   daniel.wenngren@rattvik.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2021-01-01 --
Krisledningsnämnden Ledamot 2021-01-01 --
Brottsförebyggande rådet Ledamot 2020-12-15 --
Delaktighetsrådet Ledamot 2020-12-15 --
Samhällsutvecklingsutskottet Ledamot 2020-12-15 --
Allmänna utskottet Ledamot 2020-03-01 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-04-11 --
Socialutskottet Ersättare 2019-01-04 --
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35