Förtroendevald   Jonny Jones (c) <<
Adress   Östbjörka Kattbacksvägen 1 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   795 91 RÄTTVIK
Telefon bostad  
Telefon arbete   0248-702 50
Telefon mobil   070-326 31 66
Fax  
E-post   jonny.jones@rattvik.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Rättviks kommun Kommunhus AB Ordförande 2021-01-01 --
Utveckling i Dalarna Holding AB Ledamot 2020-06-17 --
Samhällsutvecklingsutskottet Ordförande 2020-03-01 --
Ombud vid stämmor/möten kommunen ägare, delägare eller medlem Ombud 2020-02-22 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-02-20 --
Kommunstyrelsen Ordförande 2020-02-20 --
Krisledningsnämnden Ordförande 2020-02-20 --
Rättviks Skoljordbruk AB Ordförande 2020-02-20 --
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare 2018-12-22 --
Valberedning Ordförande 2018-10-25 --
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35