Förtroendevald   Ulrica Momqvist (c) <<
Adress   Utby Gamla Landsvägen 14 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   795 90 RÄTTVIK
Telefon bostad  
Telefon arbete   023-778040
Telefon mobil   070-557 49 44
Fax  
E-post   ulrica.momqvist@rattvik.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Brottsförebyggande rådet Ledamot 2020-12-15 --
Samhällsutvecklingsutskottet Ersättare 2020-12-15 --
Allmänna utskottet Ordförande 2020-10-20 --
Krisledningsnämnden Ersättare 2020-02-20 --
Rättvik Energi AB Ordförande 2019-06-11 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-12-19 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-26 --
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35