Nämnd   Socialutskottet
2019-01-04 -- 2023-01-03 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Fredrik Ollén (M) Ordförande RÄTTVIK
Jessica Junell (C) 1:e vice ordförande RÄTTVIK
Lotta Daniels (C) Ledamot RÄTTVIK
Inger Eriksson (S) Ledamot VIKARBYN
Lars-Erik Jonsén (S) Ledamot RÄTTVIK
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Börje Gravsjö (KD) Ersättare
Anders Hansson (M) Ersättare RÄTTVIK
Anders Ehrling (C) Ersättare RÄTTVIK
Peter Rousu (S) Ersättare VIKARBYN
Daniel Wenngren (S) Ersättare BODA KYRKBY
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35