Nämnd   Rättviks Skoljordbruk AB
2018-12-22 -- 2022-12-22 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jonny Jones (C) Ordförande RÄTTVIK
Erik Johansson (M) 1:e vice ordförande VIKARBYN
Lars-Erik Kalles (S) Ledamot VIKARBYN
Pia Wiberg Hansson (S) Revisor ENVIKEN
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Knutsson (C) Revisorsersättare
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35