Nämnd   Revis. kommunens räkenskaper
2018-12-22 -- 2022-12-22 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans-Erik Hellborg (S) Ordförande VIKARBYN
Sandra Torrång Östlund (C) 1:e vice ordförande FURUDAL
Benny Knutsson (C) Ledamot
Hans Hedberg (M) Ledamot RÄTTVIK
Pia Wiberg Hansson (S) Ledamot ENVIKEN
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35