Nämnd   Miljö- och byggnadsnämnden
2018-12-22 -- 2022-12-22 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Furn (C) Ordförande RÄTTVIK
Roger Gumuns (C) 1:e vice ordförande VIKARBYN
Anna-Maja Roos (C) Ledamot RÄTTVIK
Erik Johansson (M) Ledamot VIKARBYN
Kjell Wikström (S) Ledamot RÄTTVIK
Lars-Erik Jonsén (S) Ledamot RÄTTVIK
Lennart Nilsson (SD) Ledamot FURUDAL
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jonny Jones (C) Ersättare RÄTTVIK
Olaspers Arne Eriksson (C) Ersättare
Per-Olof Back (S) Ersättare BODA KYRKBY
Mari Bergfeldt (S) Ersättare FURUDAL
Inge Östlund (SD) Ersättare FURUDAL
Bengt Stor (M) Ersättare
Lotta Daniels (C) Ersättare RÄTTVIK
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35