Nämnd   Kommunstyrelsen
2018-12-19 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jonny Jones (C) Ordförande RÄTTVIK
Fredrik Ollén (M) 1:e vice ordförande RÄTTVIK
Joanna Stridh (C) 2:e vice ordförande RÄTTVIK
Ulrica Momqvist (C) Ledamot RÄTTVIK
Ann-Christin Dåderman (S) Ledamot RÄTTVIK
Inger Eriksson (S) Ledamot VIKARBYN
Jonas Björ (C) Ledamot RÄTTVIK
Hans Furn (C) Ledamot RÄTTVIK
Inge Östlund (SD) Ledamot FURUDAL
Roger Hansers (SD) Ledamot FURUDAL
Daniel Wenngren (S) Ledamot BODA KYRKBY
Thomas Wärnhem (M) Ledamot VIKARBYN
Peter Rousu (S) Ledamot VIKARBYN
Ersättare (21)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jessica Junell (C) Ersättare RÄTTVIK
Camilla Ollas Hampus (C) Ersättare FURUDAL
Anders Ehrling (C) Ersättare RÄTTVIK
Lotta Daniels (C) Ersättare RÄTTVIK
Conny Hermansson (C) Ersättare BODA KYRKBY
Erik Johansson (M) Ersättare VIKARBYN
Margareta Ryding (M) Ersättare
Henrieta Vedberg (M) Ersättare RÄTTVIK
Vakant (M) Ersättare
Maud Hemberg (SD) Ersättare
Oskar Nordlund (SD) Ersättare FURUDUAL
Vakant (SD) Ersättare
Lars-Erik Jonsén (S) Ersättare RÄTTVIK
Britt-Marie Essell (S) Ersättare
Karin Tahlén (S) Ersättare VIKARBYN
Lotta Grop Hed (S) Ersättare VIKARBYN
Lars-Erik Liss (S) Ersättare RÄTTVIK
Kjell Wikström (S) Ersättare RÄTTVIK
Per Mårthans (KD) Ersättare RÄTTVIK
Rebecka Ruuth (KD) Ersättare BODA KYRKBY
Börje Gravsjö (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35