Nämnd   Krisledningsnämnden
2020-02-20 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jonny Jones (C) Ordförande RÄTTVIK
Fredrik Ollén (M) 1:e vice ordförande RÄTTVIK
Joanna Stridh (C) 2:e vice ordförande RÄTTVIK
Inge Östlund (SD) Ledamot FURUDAL
Daniel Wenngren (S) Ledamot BODA KYRKBY
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jonas Björ (C) Ersättare RÄTTVIK
Ulrica Momqvist (C) Ersättare RÄTTVIK
Britt-Marie Essell (S) Ersättare
Agnetha Wallander (M) Ersättare RÄTTVIK
Kjell Wikström (S) Ersättare RÄTTVIK
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35