Nämnd   Valnämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anna-Maja Roos (C) Ledamot RÄTTVIK
Per Mårthans (KD) Ledamot RÄTTVIK
Agnetha Wallander (M) Ordförande RÄTTVIK
Lotta Grop Hed (S) 1:e vice ordförande VIKARBYN
Inge Östlund (SD) Ledamot FURUDAL
Kaisa Anjou (V) Ledamot RÄTTVIK
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ove Jonsson (C) Ersättare
Rebecka Ruuth (KD) Ersättare BODA KYRKBY
Henrieta Vedberg (M) Ersättare RÄTTVIK
Lars-Erik Liss (S) Ersättare RÄTTVIK
Lennart Nilsson (SD) Ersättare FURUDAL
Conny Hansson (V) Ersättare RÄTTVIK
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35