Nämnd   Miljö- och byggnadsnämnden
2018-12-22 -- 2022-12-22 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kjell Wikström (S) Ledamot RÄTTVIK
Anna-Maja Roos (C) Ledamot RÄTTVIK
Lennart Nilsson (SD) Ledamot FURUDAL
Lars-Erik Jonsén (S) Ledamot RÄTTVIK
Erik Johansson (M) Ledamot VIKARBYN
Roger Gumuns (C) 1:e vice ordförande VIKARBYN
Hans Furn (C) Ordförande RÄTTVIK
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Inge Östlund (SD) Ersättare FURUDAL
Bengt Stor (M) Ersättare
Jonny Jones (C) Ersättare RÄTTVIK
Olaspers Arne Eriksson (C) Ersättare
Lotta Daniels (C) Ersättare RÄTTVIK
Mari Bergfeldt (S) Ersättare FURUDAL
Per-Olof Back (S) Ersättare BODA KYRKBY
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35