Nämnd   Dala Vatten och Avfall AB
2019-05-21 -- 2023-05-22 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Thomas Wärnhem (M) Ledamot VIKARBYN
Sandra Torrång Östlund (C) Revisor FURUDAL
Christer Karlsson (S) Ledamot RÄTTVIK
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Hedberg (M) Revisorsersättare RÄTTVIK
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35