Nämnd   Allmänna utskottet
2020-03-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Thomas Wärnhem (M) Vice ordförande VIKARBYN
Kjell Wikström (S) Ledamot RÄTTVIK
Daniel Wenngren (S) Ledamot BODA KYRKBY
Camilla Ollas Hampus (C) Ledamot FURUDAL
Ulrica Momqvist (C) Ordförande RÄTTVIK
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Inge Östlund (SD) Ersättare FURUDAL
Henrieta Vedberg (M) Ersättare RÄTTVIK
Peter Rousu (S) Ersättare VIKARBYN
Per Mårthans (KD) Ersättare RÄTTVIK
Lotta Daniels (C) Ersättare RÄTTVIK
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35