Nämnd   Valnämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Agnetha Wallander (M) Ordförande RÄTTVIK
Lotta Grop Hed (S) 1:e vice ordförande VIKARBYN
Per Mårthans (KD) Ledamot RÄTTVIK
Kaisa Anjou (V) Ledamot RÄTTVIK
Anna-Maja Roos (C) Ledamot RÄTTVIK
Inge Östlund (SD) Ledamot FURUDAL
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Conny Hansson (V) Ersättare RÄTTVIK
Ove Jonsson (C) Ersättare
Lars-Erik Liss (S) Ersättare RÄTTVIK
Lennart Nilsson (SD) Ersättare FURUDAL
Rebecka Ruuth (KD) Ersättare BODA KYRKBY
Henrieta Vedberg (M) Ersättare RÄTTVIK
 
Uppdaterad 2021-10-24 07:10:24