Nämnd   Rättvik Vatten och Avfall AB
2019-06-11 -- 2023-06-12 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Thomas Wärnhem (M) Ordförande VIKARBYN
Jan-Erik Westlund (C) Vice ordförande VIKARBYN
Anders Ehrling (C) Ledamot RÄTTVIK
Marie Henriks-Backlund (C) Ledamot VIKARBYN
Christer Karlsson (S) Ledamot RÄTTVIK
Mari Bergfeldt (S) Ledamot FURUDAL
Maud Hemberg (SD) Ledamot
Sandra Torrång Östlund (C) Revisor FURUDAL
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Hedberg (M) Revisorsersättare RÄTTVIK
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35