Nämnd   Rättvik Vatten och Avfall AB
2019-06-11 -- 2023-06-12 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Örjan Furn (M) Ordförande BODA KYRKBY
Jan-Erik Westlund (C) Vice ordförande VIKARBYN
Vakant (C) Ledamot
Marie Henriks-Backlund (C) Ledamot VIKARBYN
Christer Karlsson (S) Ledamot RÄTTVIK
Mari Bergfeldt (S) Ledamot FURUDAL
Tommy Ulmnäs (SD) Ledamot RÄTTVIK
Sandra Torrång Östlund (C) Revisor FURUDAL
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Hedberg (M) Revisorsersättare RÄTTVIK
 
Uppdaterad 2020-02-18 07:10:23