Nämnd   Rättviks Skoljordbruk AB
2018-12-22 -- 2022-12-22 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ulrica Momqvist (C) Ordförande RÄTTVIK
Erik Johansson (M) 1:e vice ordförande VIKARBYN
Jan Dahlquist (S) Ledamot RÄTTVIK
Vakant (-) Revisor
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Benny Knutsson (C) Revisorsersättare
 
Uppdaterad 2020-02-18 07:10:23