Nämnd   Miljö- och byggnadsnämnden
2018-12-22 -- 2022-12-22 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Furn (C) Ordförande RÄTTVIK
Roger Gumuns (C) 1:e vice ordförande VIKARBYN
Anna-Maja Roos (C) Ledamot RÄTTVIK
Erik Johansson (M) Ledamot VIKARBYN
Kjell Wikström (S) Ledamot RÄTTVIK
Lars-Erik Jonsén (S) Ledamot RÄTTVIK
Lennart Nilsson (SD) Ledamot FURUDAL
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per-Olof Back (S) Ersättare BODA KYRKBY
Mari Bergfeldt (S) Ersättare FURUDAL
Lotta Daniels (C) Ersättare RÄTTVIK
Olaspers Arne Eriksson (C) Ersättare
Jonny Jones (C) Ersättare RÄTTVIK
Bengt Stor (M) Ersättare
Inge Östlund (SD) Ersättare FURUDAL
 
Uppdaterad 2021-10-24 07:10:24