Nämnder/Styrelser    
Överförmyndare
Valnämnden
Valberedning
Utveckling i Dalarna Holding AB
Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond
Stiftelsen Gustaf Wasa
Stiftelsen Danielsgården
Socialutskottet
Siljans Båttrafik
Samhällsutvecklingsutskottet
Rättviks Skoljordbruk AB
Rättviks kommun Kommunhus AB
Rättviks Fastigheter AB
Rättvik Vatten och Avfall AB
Rättvik Energi AB
Rådet för ungdomsfrågor
Revis. kommunens räkenskaper
Ombud vid stämmor/möten kommunen ägare, delägare eller medlem
Nedansiljans samordningsförbund
Miljö- och byggnadsnämnden
Leksands Sparbank
Krisledningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Individnämnd
Gemensam språktolknämnd i Dalarna
Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen - Leksand och Rättvik
Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna
Delaktighetsrådet
Dala Vatten och Avfall AB
Brottsförebyggande rådet
Bildningsutskottet
Allmänna utskottet
 
Uppdaterad 2021-10-24 07:10:24