Nämnder/Styrelser    
Allmänna utskottet
Bildningsutskottet
Brottsförebyggande rådet
Dala Vatten och Avfall AB
Delaktighetsrådet
Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna
Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen - Leksand och Rättvik
Gemensam språktolknämnd i Dalarna
Individnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Krisledningsnämnden
Leksands Sparbank
Miljö- och byggnadsnämnden
Nedansiljans samordningsförbund
Ombud vid stämmor/möten kommunen ägare, delägare eller medlem
Revis. kommunens räkenskaper
Rådet för ungdomsfrågor
Rättvik Energi AB
Rättvik Vatten och Avfall AB
Rättviks Fastigheter AB
Rättviks kommun Kommunhus AB
Rättviks Skoljordbruk AB
Samhällsutvecklingsutskottet
Siljans Båttrafik
Socialutskottet
Stiftelsen Danielsgården
Stiftelsen Gustaf Wasa
Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond
Utveckling i Dalarna Holding AB
Valberedning
Valnämnden
Överförmyndare
 
Uppdaterad 2021-11-27 07:12:35